loggo


GDPR-information till dig som tidigare har besökt HKTF Kulturtunnans föreställningar
Här kommer lite information med anledning av den nya dataskyddslagen GDPR ( General Data Protection Regulation) som började gälla inom EU den 25/5 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
I vår förening är det styrelsen som är personuppgiftsansvarig. Vi behandlar dina personuppgifter på följande sätt:
Vi har en förteckning över våra besökare bestående av för- och efternamn, telefonnummer, adress och/eller e-postadress. Vi använder uppgifterna för att skicka ut information om våra produktioner.
Du har rätt att när som helst begära att bli raderad från vårt register.
Du når oss via hemsidan www.kulturtunnan.se
eller per telefon 0708-847018.