STYRELSEN 2019/2020

Håkan Carlsson - ordförande
Ammi fogelberg - kassör
Marianne Ahlbäck - sekreterare
Agneta Karlsson - ledamot
Camilla Nilsson - suppleant
Fredrik Johansson - suppleant

© KULTURTUNNAN 2019